Ukrainian National Championship, Bialystok, POL, 27.03. - 28.03.2024


Heat Results

 
1. Distance 
WOMEN  HEATS  1500 m
RACE: 1    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 3:06.224  
2 (3) 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 3:06.774  
3 (2) 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 3:08.289  
4 (4) 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 3:16.256  
5 (5) 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 3:25.544  
RACE: 2    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 2:57.338  
2 (1) 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 2:57.462  
3 (2) 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 2:57.688  
4 (4) 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 3:01.950  
5 (5) 11.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 3:10.956  
 
WOMEN  FINAL  1500 m
RACE: 10    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 2:38.840  
2 (2) 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 2:38.935  
3 (6) 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 2:39.105  
4 (1) 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 2:40.859  
5 (7) 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 2:46.421  
6 (4) 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 3:14.745  
7 (3) 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 3:16.717  
 
WOMEN  FINAL B  1500 m
RACE: 11    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 3:16.940  
2 (1) 11.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 3:18.019  
3 (3) 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 3:24.281  
 
2. Distance 
WOMEN  HEATS  500 m
RACE: 20    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 46.997
2 (2) 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 47.003
3 (3) 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 48.895
4 (4) 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 49.320
- (5) 11.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR - penalty
RACE: 21    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 46.656
2 (2) 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 46.689
3 (3) 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 46.833
4 (4) 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 52.437
5 (5) 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 53.933
 
WOMEN  FINAL  500 m
RACE: 36    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 45.732
2 (2) 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 45.911
3 (3) 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 46.438
4 (4) 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 46.519
5 (5) 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 46.772
 
WOMEN  FINAL B  500 m
RACE: 37    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 47.768
2 (2) 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 51.003
3 (3) 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 52.262
4 (4) 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 53.043
 
3. Distance 
WOMEN  HEATS  1000 m
RACE: 49    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 1:36.482  
2 (2) 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 1:36.573  
3 (1) 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 1:36.622  
4 (4) 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 1:54.109  
5 (5) 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 1:57.215  
RACE: 50    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 1:35.633  
2 (2) 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 1:35.951  
3 (3) 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 1:37.177  
4 (4) 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 1:52.702  
5 (5) 11.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 1:54.036  
 
WOMEN  FINAL  1000 m
RACE: 65    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 1:34.515  
2 (5) 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 1:34.749  
3 (2) 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 1:35.121  
4 (4) 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR NO TIME finished
- (3) 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR - penalty
 
WOMEN  FINAL B  1000 m
RACE: 66    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 1:53.141  
2 (2) 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 2:15.032  
3 (3) 11.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 2:15.071  
4 (4) 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 2:15.225  
5 (5) 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 2:15.403  Ukrainian National Championship, Bialystok, POL, 27.03. - 28.03.2024


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 35.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 1. 2. 1. 89 4
2. 9.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 2. 3. 2. 55 7
3. 37.  SYDORKO Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 7. 1. 5. 41 13
4. 10.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 3. 5. 3. 31 11
5. 34.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 4. 4. 4. 24 12
6. 36.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 5. 6. 6. 11 17
7. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 6. 7. 7. 7 20
8. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 8. 8. 9. 2 25
9. 11.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 9. 10. 8. 1 27
10. 8.  FILONICH Anastasiia UKR-KHV UKR 10. 9. 10. 29