Mistrzostwa Polski Młodzików & Młodzieżowców + OZR, 10.03. - 11.03.2018


Live Results - Program


Time Race No. Category Distance Qualification Round Qualifiers Status
1 dzień  10 marca 2018 
08:00 Rozgrzewka  Juniorki C 
08:07 Rozgrzewka  Juniorzy C 
08:14 Rozgrzewka  Młodzieżowcy Kobiety + Kobiety 
08:21 Rozgrzewka  Młodzieżowcy Mężczyźni + Mężczyźni 
08:28 Czyszczenie lodu   
08:45 1 - 6 Młodziczki 1000 m 6 x SERIE 1, 2 Results available
7 - 11 Młodzicy 1000 m 5 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
Czyszczenie lodu   
12 - 13 Młodzieżowcy Mężczyźni 1500 m 2 x SERIE 1, 2, 3 Results available
14 - 15 Młodziczki 1000 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
16 - 17 Młodzicy 1000 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
18 - 19 Kobiety 1500 m 2 x SERIE 1, 2, 3 Results available
20 - 21 Mężczyźni 1500 m 2 x SERIE 1, 2, 3 Results available
Czyszczenie lodu   
22 Młodzieżowcy Kobiety 1500 m 1 x FINAŁ Results available
23 Młodzieżowcy Mężczyźni 1500 m 1 x B-FINAŁ Results available
24 Młodzieżowcy Mężczyźni 1500 m 1 x FINAŁ Results available
25 Młodziczki 1000 m 1 x B-FINAŁ Results available
26 Młodziczki 1000 m 1 x FINAŁ Results available
27 Młodzicy 1000 m 1 x B-FINAŁ Results available
28 Młodzicy 1000 m 1 x FINAŁ Results available
29 Kobiety 1500 m 1 x FINAŁ Results available
30 Mężczyźni 1500 m 1 x FINAŁ Results available
Czyszczenie lodu   
31 - 37 Młodziczki 500 m 7 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
38 - 43 Młodzicy 500 m 6 x SERIE 1, 2 + 4xfb.3rd Results available
Czyszczenie lodu   
44 - 46 Młodzieżowcy Mężczyźni 500 m 3 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
47 - 50 Młodziczki 500 m 4 x ĆWIERĆFINAŁ 1, 2 Results available
51 - 54 Młodzicy 500 m 4 x ĆWIERĆFINAŁ 1, 2 Results available
55 - 57 Mężczyźni 500 m 3 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
Czyszczenie lodu   
58 - 59 Młodzieżowcy Kobiety 500 m 2 x SERIE 1, 2 Results available
60 - 61 Młodzieżowcy Mężczyźni 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
62 - 63 Młodziczki 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
64 - 65 Młodzicy 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
66 - 67 Kobiety 500 m 2 x SERIE 1, 2 Results available
68 - 69 Mężczyźni 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
Czyszczenie lodu   
70 Młodzieżowcy Kobiety 500 m 1 x B-FINAŁ Results available
71 Młodzieżowcy Kobiety 500 m 1 x FINAŁ Results available
72 Młodzieżowcy Mężczyźni 500 m 1 x B-FINAŁ Results available
73 Młodzieżowcy Mężczyźni 500 m 1 x FINAŁ Results available
74 Młodziczki 500 m 1 x B-FINAŁ Results available
75 Młodziczki 500 m 1 x FINAŁ Results available
76 Młodzicy 500 m 1 x B-FINAŁ Results available
77 Młodzicy 500 m 1 x FINAŁ Results available
78 Kobiety 500 m 1 x FINAŁ Results available
79 Mężczyźni 500 m 1 x FINAŁ Results available
Czyszczenie lodu   
80 - 81 Sztafeta młodziczek 2000 m 2 x FINAŁ Results available
82 - 83 Sztafety młodzików 2000 m 2 x FINAŁ Results available
15:48 Rozgrzewka  Juniorki D 
15:55 Rozgrzewka  Juniorzy D 
16:02 Rozgrzewka  Juniorki E 
16:09 Rozgrzewka  Juniorzy E 
16:16 Czyszczenie lodu   
16:30 84 - 88 Juniorki D 1000 m 5 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
89 - 93 Juniorki E 500 m 5 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
94 - 97 Juniorzy E 500 m 4 x SERIE 1, 2, 3 Results available
Czyszczenie lodu   
98 - 99 Juniorki D 1000 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
100 - 102 Juniorzy D 1000 m 3 x SERIE 1, 2 Results available
103 - 104 Juniorki E 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
105 - 106 Juniorzy E 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
Czyszczenie lodu   
107 Juniorki D 1000 m 1 x FINAŁ Results available
108 Juniorzy D 1000 m 1 x FINAŁ Results available
109 Juniorki E 500 m 1 x FINAŁ Results available
110 Juniorzy E 500 m 1 x FINAŁ Results available
18:30 Zakończenie pierwszego dnia   
----   
2 dzień  11 marca 2018 
08:00 Rozgrzewka  Juniorki C 
08:07 Rozgrzewka  Juniorzy C 
08:14 Rozgrzewka  Młodzieżowcy Kobiety + Kobiety 
08:21 Rozgrzewka  Młodzieżowcy Mężczyźni + Mężczyźni 
08:28 Czyszczenie lodu   
08:45 111 - 116 Młodziczki 777 m 6 x SERIE 1, 2 Results available
117 - 121 Młodzicy 777 m 5 x SERIE 1, 2 + 2xfb.3rd Results available
Czyszczenie lodu   
122 - 123 Młodzieżowcy Kobiety 1000 m 2 x SERIE 1, 2 Results available
124 - 125 Młodzieżowcy Mężczyźni 1000 m 2 x SERIE 1, 2 Results available
126 - 127 Młodziczki 777 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
128 - 129 Młodzicy 777 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2, 3 Results available
130 - 131 Kobiety 1000 m 2 x SERIE 1, 2 Results available
132 - 133 Mężczyźni 1000 m 2 x SERIE 1, 2 Results available
Czyszczenie lodu   
134 Młodzieżowcy Kobiety 1000 m 1 x B-FINAŁ Results available
135 Młodzieżowcy Kobiety 1000 m 1 x FINAŁ Results available
136 Młodzieżowcy Mężczyźni 1000 m 1 x B-FINAŁ Results available
137 Młodzieżowcy Mężczyźni 1000 m 1 x FINAŁ Results available
138 Młodziczki 777 m 1 x B-FINAŁ Results available
139 Młodziczki 777 m 1 x FINAŁ Results available
140 Młodzicy 777 m 1 x B-FINAŁ Results available
141 Młodzicy 777 m 1 x FINAŁ Results available
142 Kobiety 1000 m 1 x FINAŁ Results available
143 Mężczyźni 1000 m 1 x FINAŁ Results available
Czyszczenie lodu   
144 - 146 Młodziczki 1500 m 3 x FINAŁ Group: A-C, 6 per heat Results available
147 - 149 Młodzicy 1500 m 3 x FINAŁ Results available
12:05 Rozgrzewka  Juniorki E 
12:12 Rozgrzewka  Juniorzy E 
12:19 Rozgrzewka  Juniorki D 
12:26 Rozgrzewka  Juniorzy D 
12:40 Czyszczenie lodu   
150 - 155 Juniorki E 222 m 6 x SERIE 1, 2 + 4xfb.3rd Results available
156 - 161 Juniorki D 500 m 6 x SERIE 1, 2 + 4xfb.3rd Results available
Czyszczenie lodu   
162 - 165 Juniorki E 222 m 4 x ĆWIERĆFINAŁ 1, 2 Results available
166 - 170 Juniorzy E 222 m 5 x SERIE 1, 2 Results available
171 - 174 Juniorki D 500 m 4 x ĆWIERĆFINAŁ 1, 2 Results available
175 - 178 Juniorzy D 500 m 4 x SERIE 1, 2 Results available
Czyszczenie lodu   
179 - 180 Juniorki E 222 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
181 - 182 Juniorzy E 222 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
183 - 184 Juniorki D 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
185 - 186 Juniorzy D 500 m 2 x PÓŁFINAŁ 1, 2 Results available
Czyszczenie lodu   
187 Juniorki E 222 m 1 x FINAŁ Results available
188 Juniorzy E 222 m 1 x FINAŁ Results available
189 Juniorki D 500 m 1 x FINAŁ Results available
190 Juniorzy D 500 m 1 x FINAŁ Results available
15:00 Zakończenie zawodów