Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


JUNIOR C GIRLS 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 26.  STOROZHUK Amina UKR-KYIV UKR 34 1 2:55.959
  2. 2. 3.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 21 2 2:56.993
  3. 3. 25.  KHOKHELKO Mariia UKR-KYIV UKR 13 3 2:56.722
  4. 4. 2.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 8 4 2:58.220
  5. 5. 40.  MANKOVSKA Daria UKR-SUMY UKR 5 5 3:06.603
  6. 6. 1.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 3 6 3:07.082
  7. 7. 44.  PANCHENKO Marharyta UKR-SUMY UKR 2 7 3:13.083
FINAL B
  8. 1. 4.  TELITSYNA Sofia UKR-KHV UKR 8 3:12.291
  9. 2. 41.  MATVIIENKO Yuliia UKR-SUMY UKR 9 3:12.585
  10. 3. 39.  BARABASH Mariia UKR-SUMY UKR 10 3:12.740
  11. 4. 42.  MOLIAR Sofiia UKR-SUMY UKR 11 3:13.079
  12. 5. 43.  OSTROCHEREVA Daria UKR-SUMY UKR 12 3:13.283
  13. 6. 45.  POLEVYK Alisa UKR-SUMY UKR 13 3:19.907

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR C GIRLS 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 26.  STOROZHUK Amina UKR-KYIV UKR 34 1 2:55.959
  2. (2.) 2. 3.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 21 2 2:56.993
  3. (3.) 3. 25.  KHOKHELKO Mariia UKR-KYIV UKR 13 3 2:56.722
  4. (6.) 6. 1.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 3 6 3:07.082
  5. (7.) 7. 44.  PANCHENKO Marharyta UKR-SUMY UKR 2 7 3:13.083
FINAL B
  6. (8.) 1. 4.  TELITSYNA Sofia UKR-KHV UKR 8 3:12.291
  7. (10.) 3. 39.  BARABASH Mariia UKR-SUMY UKR 10 3:12.740
  8. (11.) 4. 42.  MOLIAR Sofiia UKR-SUMY UKR 11 3:13.079
  9. (12.) 5. 43.  OSTROCHEREVA Daria UKR-SUMY UKR 12 3:13.283
  10. (13.) 6. 45.  POLEVYK Alisa UKR-SUMY UKR 13 3:19.907

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B WOMEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (4.) 4. 2.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 8 4 2:58.220
  2. (5.) 5. 40.  MANKOVSKA Daria UKR-SUMY UKR 5 5 3:06.603
FINAL B
  3. (9.) 2. 41.  MATVIIENKO Yuliia UKR-SUMY UKR 9 3:12.585Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


JUNIOR C GIRLS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 26.  STOROZHUK Amina UKR-KYIV UKR 34 1 0:47.076
  2. 2. 3.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 21 2 0:47.763
  3. 3. 25.  KHOKHELKO Mariia UKR-KYIV UKR 13 3 0:47.862
  4. 4. 2.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 8 4 0:50.129
  5. 5. 1.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 5 5 0:54.332
FINAL B
  6. 1. 4.  TELITSYNA Sofia UKR-KHV UKR 6 0:56.126
  7. 2. 40.  MANKOVSKA Daria UKR-SUMY UKR 7 0:56.474
  8. 3. 44.  PANCHENKO Marharyta UKR-SUMY UKR 8 1:00.108
  9. 4. 41.  MATVIIENKO Yuliia UKR-SUMY UKR 9 1:00.740
  10. 5. 45.  POLEVYK Alisa UKR-SUMY UKR 10 1:01.548
SEMI-FINALS
  11. 4. 42.  MOLIAR Sofiia UKR-SUMY UKR 11 1:02.034
  12. 4. 43.  OSTROCHEREVA Daria UKR-SUMY UKR 12 1:04.713
  13. PEN 39.  BARABASH Mariia UKR-SUMY UKR 13 NO TIME

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR C GIRLS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 26.  STOROZHUK Amina UKR-KYIV UKR 34 1 0:47.076
  2. (2.) 2. 3.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 21 2 0:47.763
  3. (3.) 3. 25.  KHOKHELKO Mariia UKR-KYIV UKR 13 3 0:47.862
  4. (5.) 5. 1.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 5 5 0:54.332
FINAL B
  5. (6.) 1. 4.  TELITSYNA Sofia UKR-KHV UKR 6 0:56.126
  6. (8.) 3. 44.  PANCHENKO Marharyta UKR-SUMY UKR 8 1:00.108
  7. (10.) 5. 45.  POLEVYK Alisa UKR-SUMY UKR 10 1:01.548
SEMI-FINALS
  8. (11.) 4. 42.  MOLIAR Sofiia UKR-SUMY UKR 11 1:02.034
  9. (12.) 4. 43.  OSTROCHEREVA Daria UKR-SUMY UKR 12 1:04.713
  10. (13.) PEN 39.  BARABASH Mariia UKR-SUMY UKR 13 NO TIME

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B WOMEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (4.) 4. 2.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 8 4 0:50.129
FINAL B
  2. (7.) 2. 40.  MANKOVSKA Daria UKR-SUMY UKR 7 0:56.474
  3. (9.) 4. 41.  MATVIIENKO Yuliia UKR-SUMY UKR 9 1:00.740Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


JUNIOR C GIRLS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 26.  STOROZHUK Amina UKR-KYIV UKR 34 1 1:49.553
  2. 2. 25.  KHOKHELKO Mariia UKR-KYIV UKR 21 2 1:50.973
  3. 3. 3.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 13 3 1:53.100
  4. 4. 2.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 8 4 1:51.065
  5. 5. 1.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 5 5 1:55.203
FINAL B
  6. 1. 40.  MANKOVSKA Daria UKR-SUMY UKR 6 1:57.288
  7. 2. 4.  TELITSYNA Sofia UKR-KHV UKR 7 2:01.883
  8. 3. 44.  PANCHENKO Marharyta UKR-SUMY UKR 8 2:01.645
  9. 4. 39.  BARABASH Mariia UKR-SUMY UKR 9 2:02.142
  10. 5. 42.  MOLIAR Sofiia UKR-SUMY UKR 10 2:06.662
SEMI-FINALS
  11. 4. 43.  OSTROCHEREVA Daria UKR-SUMY UKR 11 2:08.611
  12. 4. 45.  POLEVYK Alisa UKR-SUMY UKR 12 2:11.016
  13. 5. 41.  MATVIIENKO Yuliia UKR-SUMY UKR 13 2:07.042

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR C GIRLS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 26.  STOROZHUK Amina UKR-KYIV UKR 34 1 1:49.553
  2. (2.) 2. 25.  KHOKHELKO Mariia UKR-KYIV UKR 21 2 1:50.973
  3. (3.) 3. 3.  SOLOVIOVA Kateryna UKR-KHV UKR 13 3 1:53.100
  4. (5.) 5. 1.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 5 5 1:55.203
FINAL B
  5. (7.) 2. 4.  TELITSYNA Sofia UKR-KHV UKR 7 2:01.883
  6. (8.) 3. 44.  PANCHENKO Marharyta UKR-SUMY UKR 8 2:01.645
  7. (9.) 4. 39.  BARABASH Mariia UKR-SUMY UKR 9 2:02.142
  8. (10.) 5. 42.  MOLIAR Sofiia UKR-SUMY UKR 10 2:06.662
SEMI-FINALS
  9. (11.) 4. 43.  OSTROCHEREVA Daria UKR-SUMY UKR 11 2:08.611
  10. (12.) 4. 45.  POLEVYK Alisa UKR-SUMY UKR 12 2:11.016

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B WOMEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (4.) 4. 2.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 8 4 1:51.065
FINAL B
  2. (6.) 1. 40.  MANKOVSKA Daria UKR-SUMY UKR 6 1:57.288
SEMI-FINALS
  3. (13.) 5. 41.  MATVIIENKO Yuliia UKR-SUMY UKR 13 2:07.042Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 15.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 34 1 2:37.035
  2. 2. 34.  SPORYSH Maksym UKR-KYIV UKR 21 2 2:38.590
  3. 3. 11.  DATSYNA KYRYLO UKR-KHV UKR 13 3 2:43.252
  4. 4. 13.  PIDNEBENNYI Ihor UKR-KHV UKR 8 4 3:00.221
  5. 5. 33.  SHEVCHYK Danila UKR-KYIV UKR 5 5 3:01.986
  6. 6. 48.  OSYPENKO Dmytro UKR-SUMY UKR 3 6 3:02.301
  7. 7. 47.  NEDBAI danyil UKR-SUMY UKR 2 7 3:02.372
FINAL B
  8. 1. 46.  MOISEIENKO Artem UKR-SUMY UKR 8 3:22.031
  9. DNS 14.  SELIUKOV Dmytro UKR-KHV UKR 9 4:07.246
SEMI-FINALS
  12.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR 10 -----

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (2.) 2. 34.  SPORYSH Maksym UKR-KYIV UKR 21 2 2:38.590
  2. (4.) 4. 13.  PIDNEBENNYI Ihor UKR-KHV UKR 8 4 3:00.221
  3. (5.) 5. 33.  SHEVCHYK Danila UKR-KYIV UKR 5 5 3:01.986
  4. (6.) 6. 48.  OSYPENKO Dmytro UKR-SUMY UKR 3 6 3:02.301
  5. (7.) 7. 47.  NEDBAI danyil UKR-SUMY UKR 2 7 3:02.372
FINAL B
  6. (8.) 1. 46.  MOISEIENKO Artem UKR-SUMY UKR 8 3:22.031
  7. (9.) DNS 14.  SELIUKOV Dmytro UKR-KHV UKR 9 4:07.246

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B MEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 15.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 34 1 2:37.035
  2. (3.) 3. 11.  DATSYNA KYRYLO UKR-KHV UKR 13 3 2:43.252
SEMI-FINALS
  - 12.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR 10 -----Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 15.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 34 1 0:45.968
  2. 2. 11.  DATSYNA KYRYLO UKR-KHV UKR 21 2 0:47.831
  3. 3. 34.  SPORYSH Maksym UKR-KYIV UKR 13 3 0:48.505
  4. 4. 13.  PIDNEBENNYI Ihor UKR-KHV UKR 8 4 0:54.889
  5. 5. 47.  NEDBAI danyil UKR-SUMY UKR 5 5 0:57.874
FINAL B
  6. 1. 33.  SHEVCHYK Danila UKR-KYIV UKR 6 0:56.724
  7. 2. 48.  OSYPENKO Dmytro UKR-SUMY UKR 7 0:57.474
  8. 3. 46.  MOISEIENKO Artem UKR-SUMY UKR 8 0:59.171
  9. 4. 14.  SELIUKOV Dmytro UKR-KHV UKR 9 1:13.751
SEMI-FINALS
  12.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR 10 -----

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR C BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (3.) 3. 34.  SPORYSH Maksym UKR-KYIV UKR 13 3 0:48.505
  2. (4.) 4. 13.  PIDNEBENNYI Ihor UKR-KHV UKR 8 4 0:54.889
  3. (5.) 5. 47.  NEDBAI danyil UKR-SUMY UKR 5 5 0:57.874
FINAL B
  4. (6.) 1. 33.  SHEVCHYK Danila UKR-KYIV UKR 6 0:56.724
  5. (7.) 2. 48.  OSYPENKO Dmytro UKR-SUMY UKR 7 0:57.474
  6. (8.) 3. 46.  MOISEIENKO Artem UKR-SUMY UKR 8 0:59.171
  7. (9.) 4. 14.  SELIUKOV Dmytro UKR-KHV UKR 9 1:13.751

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 15.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 34 1 0:45.968
  2. (2.) 2. 11.  DATSYNA KYRYLO UKR-KHV UKR 21 2 0:47.831
SEMI-FINALS
  - 12.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR 10 -----Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 15.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 34 1 1:36.459
  2. 2. 11.  DATSYNA KYRYLO UKR-KHV UKR 21 2 1:36.801
  3. 3. 12.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR 13 3 1:36.853
  4. 4. 34.  SPORYSH Maksym UKR-KYIV UKR 8 4 1:36.976
  5. 5. 48.  OSYPENKO Dmytro UKR-SUMY UKR 5 5 1:56.844
FINAL B
  6. 1. 13.  PIDNEBENNYI Ihor UKR-KHV UKR 6 1:53.618
  7. 2. 33.  SHEVCHYK Danila UKR-KYIV UKR 7 1:55.604
  8. 3. 47.  NEDBAI danyil UKR-SUMY UKR 8 1:55.782
  9. 4. 46.  MOISEIENKO Artem UKR-SUMY UKR 9 2:04.542
  10. 5. 14.  SELIUKOV Dmytro UKR-KHV UKR 10 2:35.813

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (4.) 4. 34.  SPORYSH Maksym UKR-KYIV UKR 8 4 1:36.976
  2. (5.) 5. 48.  OSYPENKO Dmytro UKR-SUMY UKR 5 5 1:56.844
FINAL B
  3. (6.) 1. 13.  PIDNEBENNYI Ihor UKR-KHV UKR 6 1:53.618
  4. (7.) 2. 33.  SHEVCHYK Danila UKR-KYIV UKR 7 1:55.604
  5. (8.) 3. 47.  NEDBAI danyil UKR-SUMY UKR 8 1:55.782
  6. (9.) 4. 46.  MOISEIENKO Artem UKR-SUMY UKR 9 2:04.542
  7. (10.) 5. 14.  SELIUKOV Dmytro UKR-KHV UKR 10 2:35.813

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B MEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 15.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 34 1 1:36.459
  2. (2.) 2. 11.  DATSYNA KYRYLO UKR-KHV UKR 21 2 1:36.801
  3. (3.) 3. 12.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR 13 3 1:36.853Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


WOMEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 32.  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 34 1 2:36.071
  2. 2. 8.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 21 2 2:36.247
  3. 3. 27.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 13 3 2:36.391
  4. 4. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 8 4 2:37.379
  5. 5. 30.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 5 5 2:38.745
  6. 6. 31.  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR 3 6 2:47.487
  7. 7. 9.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 2 7 2:36.978
FINAL B
  8. 1. 28.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 8 3:04.592
  9. 2. 29.  KUCHERUK Anna UKR-KYIV UKR 9 2:45.814
  10. 3. 10.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 10 2:58.293
  11. 4. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 11 2:45.778
  12. 5. 5.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 12 3:23.339

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B WOMEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL B
  1. (9.) 2. 29.  KUCHERUK Anna UKR-KYIV UKR 9 2:45.814

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A WOMEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 32.  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 34 1 2:36.071
  2. (2.) 2. 8.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 21 2 2:36.247
  3. (3.) 3. 27.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 13 3 2:36.391
  4. (6.) 6. 31.  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR 3 6 2:47.487
  5. (7.) 7. 9.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 2 7 2:36.978

 


Splitted Distance Classification


WOMEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
  1. (4.) 4. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 8 4 2:37.379
  2. (5.) 5. 30.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 5 5 2:38.745
FINAL B
  3. (8.) 1. 28.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 8 3:04.592
  4. (10.) 3. 10.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 10 2:58.293
  5. (11.) 4. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 11 2:45.778
  6. (12.) 5. 5.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 12 3:23.339Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


WOMEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 32.  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 34 1 0:45.942
  2. 2. 8.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 21 2 0:46.241
  3. 3. 28.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 13 3 0:46.286
  4. 4. 27.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 8 4 0:46.327
  5. 5. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 5 5 0:47.323
FINAL B
  6. 1. 30.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 6 0:47.481
  7. 2. 9.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 7 0:48.194
  8. 3. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 8 0:50.780
  9. 4. 29.  KUCHERUK Anna UKR-KYIV UKR 9 0:51.444
  10. PEN 10.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 10 0:51.054
SEMI-FINALS
  11. 4. 5.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 11 1:00.904
  12. 4. 31.  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR 12 1:15.334

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B WOMEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL B
  1. (9.) 4. 29.  KUCHERUK Anna UKR-KYIV UKR 9 0:51.444

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A WOMEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 32.  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 34 1 0:45.942
  2. (2.) 2. 8.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 21 2 0:46.241
  3. (4.) 4. 27.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 8 4 0:46.327
FINAL B
  4. (7.) 2. 9.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 7 0:48.194
SEMI-FINALS
  5. (12.) 4. 31.  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR 12 1:15.334

 


Splitted Distance Classification


WOMEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (3.) 3. 28.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 13 3 0:46.286
  2. (5.) 5. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 5 5 0:47.323
FINAL B
  3. (6.) 1. 30.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 6 0:47.481
  4. (8.) 3. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 8 0:50.780
  5. (10.) PEN 10.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 10 0:51.054
SEMI-FINALS
  6. (11.) 4. 5.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 11 1:00.904Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


WOMEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 9.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 34 1 1:38.909
  2. 2. 28.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 21 2 1:36.929
  3. 3. 32.  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 13 3 1:49.070
  4. DNF 27.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 4 1:36.774
  5. PEN 8.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 5 1:38.808
FINAL B
  6. 1. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 6 1:49.102
  7. 2. 31.  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR 7 1:49.355
  8. 3. 30.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 8 1:39.453
  9. 4. 10.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 9 1:54.066
  10. 5. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 10 1:47.662
SEMI-FINALS
  11. 4. 29.  KUCHERUK Anna UKR-KYIV UKR 11 1:50.123
  12. 4. 5.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 12 2:08.932

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR B WOMEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
SEMI-FINALS
  1. (11.) 4. 29.  KUCHERUK Anna UKR-KYIV UKR 11 1:50.123

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A WOMEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 9.  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR 34 1 1:38.909
  2. (3.) 3. 32.  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR 13 3 1:49.070
  3. (4.) DNF 27.  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR 4 1:36.774
  4. (5.) PEN 8.  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR 5 1:38.808
FINAL B
  5. (7.) 2. 31.  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR 7 1:49.355

 


Splitted Distance Classification


WOMEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (2.) 2. 28.  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR 21 2 1:36.929
FINAL B
  2. (6.) 1. 7.  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR 6 1:49.102
  3. (8.) 3. 30.  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR 8 1:39.453
  4. (9.) 4. 10.  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR 9 1:54.066
  5. (10.) 5. 6.  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR 10 1:47.662
SEMI-FINALS
  6. (12.) 4. 5.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 12 2:08.932Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


MEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 35.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 34 1 2:23.421
  2. 2. 17.  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR 21 2 2:31.939
  3. 3. 16.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 13 3 2:32.307
  4. 4. 22.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 8 4 2:23.529
  5. 5. 20.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 5 5 2:24.008
  6. 6. 19.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 3 6 2:31.791
  7. PEN 37.  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR 7 2:24.453
FINAL B
  8. 1. 38.  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR 8 2:32.987
  9. 2. 21.  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR 9 2:31.775
  10. 3. 18.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 10 2:36.330
  11. 4. 24.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 11 2:38.101
  12. 5. 23.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 12 2:25.398
SEMI-FINALS
  13. PEN 36.  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR 13 NO TIME

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A MEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (3.) 3. 16.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 13 3 2:32.307
  2. (5.) 5. 20.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 5 5 2:24.008
  3. (6.) 6. 19.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 3 6 2:31.791
  4. (7.) PEN 37.  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR 7 2:24.453
FINAL B
  5. (8.) 1. 38.  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR 8 2:32.987
  6. (10.) 3. 18.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 10 2:36.330
  7. (11.) 4. 24.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 11 2:38.101

 


Splitted Distance Classification


MEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 35.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 34 1 2:23.421
  2. (2.) 2. 17.  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR 21 2 2:31.939
  3. (4.) 4. 22.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 8 4 2:23.529
FINAL B
  4. (9.) 2. 21.  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR 9 2:31.775
  5. (12.) 5. 23.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 12 2:25.398
SEMI-FINALS
  6. (13.) PEN 36.  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR 13 NO TIMEUkrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 17.  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR 34 1 0:43.172
  2. 2. 35.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 21 2 0:43.283
  3. 3. 16.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 13 3 0:44.459
  4. 4. 37.  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR 8 4 0:44.768
  5. 5. 38.  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR 5 5 0:44.338
FINAL B
  6. 1. 21.  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR 6 0:45.075
  7. 2. 20.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 7 0:45.083
  8. 3. 22.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 8 0:45.098
  9. 4. 23.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 9 0:46.225
  10. 5. 24.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 10 0:46.369
SEMI-FINALS
  11. 4. 18.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 11 0:45.885
  12. 4. 19.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 12 NO TIME
  13. 5. 36.  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR 13 0:46.036

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (3.) 3. 16.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 13 3 0:44.459
  2. (4.) 4. 37.  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR 8 4 0:44.768
  3. (5.) 5. 38.  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR 5 5 0:44.338
FINAL B
  4. (7.) 2. 20.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 7 0:45.083
  5. (10.) 5. 24.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 10 0:46.369
SEMI-FINALS
  6. (11.) 4. 18.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 11 0:45.885
  7. (12.) 4. 19.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 12 NO TIME

 


Splitted Distance Classification


MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 17.  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR 34 1 0:43.172
  2. (2.) 2. 35.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 21 2 0:43.283
FINAL B
  3. (6.) 1. 21.  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR 6 0:45.075
  4. (8.) 3. 22.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 8 0:45.098
  5. (9.) 4. 23.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 9 0:46.225
SEMI-FINALS
  6. (13.) 5. 36.  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR 13 0:46.036Ukrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


MEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 35.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 34 1 1:30.993
  2. 2. 19.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 21 2 1:33.456
  3. 3. 17.  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR 13 3 1:32.238
  4. 4. 38.  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR 8 4 1:33.706
  5. 5. 16.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 5 5 1:33.768
FINAL B
  6. 1. 37.  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR 6 1:41.867
  7. 2. 23.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 7 1:35.780
  8. 3. 36.  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR 8 1:42.059
  9. 4. 21.  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR 9 1:35.497
  10. PEN 20.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 10 1:44.454
SEMI-FINALS
  11. 4. 18.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 11 1:36.030
  12. 4. 24.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 12 1:45.893
  13. PEN 22.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 13 NO TIME

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A MEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (2.) 2. 19.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 21 2 1:33.456
  2. (4.) 4. 38.  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR 8 4 1:33.706
  3. (5.) 5. 16.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 5 5 1:33.768
FINAL B
  4. (6.) 1. 37.  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR 6 1:41.867
  5. (10.) PEN 20.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 10 1:44.454
SEMI-FINALS
  6. (11.) 4. 18.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 11 1:36.030
  7. (12.) 4. 24.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 12 1:45.893

 


Splitted Distance Classification


MEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. (1.) 1. 35.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 34 1 1:30.993
  2. (3.) 3. 17.  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR 13 3 1:32.238
FINAL B
  3. (7.) 2. 23.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 7 1:35.780
  4. (8.) 3. 36.  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR 8 1:42.059
  5. (9.) 4. 21.  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR 9 1:35.497
SEMI-FINALS
  6. (13.) PEN 22.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 13 NO TIMEUkrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


RELAY WOMEN 3000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 1.  KHARKIV RELAY UKR UKR 34 1 4:51.974
  ZARVANSKA Tetiana UKR UKR
  SELIUKOVA Myroslava UKR UKR
  REPETSKA Svitlana UKR UKR
  DOLGOPOLOVA Mariya UKR UKR
  2. 2. 3.  UKRAINE RELAY UKR UKR 21 2 5:11.738
  CHERVENKO Viktoriia UKR UKR
  BOCHAROVA Zhanna UKR UKR
  KUCHERUK Anna UKR UKR
  SHAPRAN Oleksandra UKR UKR
  3. PEN 2.  KIEV RELAY UKR UKR 3 NO TIME
  ADAMENKO Kseniya UKR UKR
  DUBROVA Uliana UKR UKR
  MYKHALCHUK Diana UKR UKR
  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR UKRUkrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


RELAY MEN 5000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 1.  KHARKIV RELAY UKR UKR 34 1 7:22.220
  FEDORENKO Danylo UKR UKR
  BERGIN Daniil UKR UKR
  LEONTENKO Rostyslav UKR UKR
  NEMIRO Vladyslav UKR UKR
  2. 2. 2.  KIEV RELAY UKR UKR 21 2 7:26.503
  HANDEI Oleh UKR UKR
  IOFIN Denys UKR UKR
  KHOKHELKO Tymofii UKR UKR
  MOROZOV (2) Yaroslav UKR UKR
  3. 3. 3.  KHARKIV 2 RELAY UKR-KHV UKR 13 3 7:49.735
  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR
  NEMIRO Nikita UKR-KHV UKR
  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR
  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKRUkrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


RELAY JUNIOR C GIRLS 3000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 1.  KHARKIV RELAY UKR UKR 34 1 5:05.771
  SOLOVIOVA Kateryna UKR UKR
  KREMER Veronika UKR UKR
  DEMOCHKO Diana UKR UKR
  TELITSYNA Sofia UKR UKR
  2. 2. 3.  UKRAINE RELAY UKR UKR 21 2 5:40.078
  KHOKHELKO Mariia UKR UKR
  STOROZHUK Amina UKR UKR
  BARABASH Mariia UKR UKR
  POLEVYK Alisa UKR UKR
  3. 3. 2.  SUMY RELAY UKR UKR 13 3 5:47.087
  MANKOVSKA Daria UKR UKR
  PANCHENKO Marharyta UKR UKR
  OSTROCHEREVA Daria UKR UKR
  MOLIAR Sofiia UKR UKRUkrainian National Championship, 21.03. - 22.03.2023


Distance Classification


MIXED RELAY 2000 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL A
  1. 1. 5.  KIEV II RELAY UKR-KYIV UKR 34 1 2:53.211
  DUBROVA Uliana UKR-KYIV UKR
  SHAPRAN Oleksandra UKR-KYIV UKR
  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR
  KHOKHELKO Tymofii UKR-KYIV UKR
  MYKHALCHUK Diana UKR-KYIV UKR
  2. 2. 1.  KHARKIV RELAY UKR-KHV UKR 21 2 2:53.522
  REPETSKA Svitlana UKR-KHV UKR
  SELIUKOVA Myroslava UKR-KHV UKR
  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR
  FEDORENKO Danylo UKR-KHV UKR
  3. 3. 2.  KHARKIV 2 RELAY UKR-KHV UKR 13 3 2:55.997
  DOLGOPOLOVA Mariya UKR-KHV UKR
  KREMER Veronika UKR-KHV UKR
  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR
  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR
  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR
SEMI-FINALS
  4. 2. 4.  KIEV RELAY UKR-KYIV UKR 4 2:56.790
  ADAMENKO Kseniya UKR-KYIV UKR
  SYDORKO (2) Yelyzaveta UKR-KYIV UKR
  MOROZOV (2) Yaroslav UKR-KYIV UKR
  IOFIN Denys UKR-KYIV UKR
  5. 3. 3.  KHARKIV III RELAY UKR-KHV UKR 5 3:07.240
  ZARVANSKA Tetiana UKR-KHV UKR
  CHERVENKO Viktoriia UKR-KHV UKR
  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR
  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR